Na het overlijden van de heer Pierre de Jonge Senior is door de familie de Jonge één van zijn idealen gefundeerd in een Stichting: ‘De Pierre de Jonge Sr. Foundation’, welke Stichting zich ten doel stelt het – in de geest van Pierre de Jonge Sr. – ondersteunen van projecten die zich richten op ouderen, kinderen en gehandicapten in de regio Breda. Zo helpt de Foundation organisaties vaak met materialen, in plaats van met een geldelijke bijdrage.

PdJ Sr. Foundation


Het mooie aan de Pierre de Jonge Sr. Foundation is dat ze geen geld geven, maar juist de materialen die de projecten nodig hebben. Dit alles in de Regio Breda, dus heel tastbaar voor mij….

Marielle Bastiaansen
Marielle Bastiaansen